تعرفه تبلیغات در کلیکار

کلیکی

این روش تبلیغ بنری نیست و قیمت آن ارزان تر می باشد کاربران جدید با سایت شما آشنا می شوند

نام بسته تعداد اعتبار
عدد
قیمت
تومان
زمان نمایش
ثانیه
کلیکی- استاندارد 200 کلیک 5,000 20
کلیکی- استاندارد 300 کلیک 7,000 20
کلیکی- استاندارد 600 کلیک 13,000 20
کلیکی- حرفه ای 500 کلیک 21,000 40
کلیکی- حرفه ای 1000 کلیک 40,000 40
کلیکی- حرفه ای 2000 کلیک 70,000 40
کلیکی- ویژه 1000 کلیک 55,000 70

اینستاگرام

افزایش فالو و لایک و کامنت با کاربران واقعی از طریق نرم افزار های کلیکار- کاربران واقعی صفحات شما را دستی لایک می کنند

نام بسته تعداد اعتبار
(تعداد فالو و لایک و یا کامنت دریافتی)
قیمت
تومان
نوع
اینستاگرام - فالو 2000 فالو 70,000 فالو
اینستاگرام - فالو 1000 فالو 35,000 فالو
اینستاگرام - لایک 2000 لایک 24,000 لایک
اینستاگرام - لایک 1000 لایک 12,000 لایک

ورودی از جست و جو

کاربران واقعی روی سایت شما در موتور های جست و جوگر(گوگل) کلیک می کنند

نام بسته تعداد اعتبار
(ورودی با آیپی منحصر به فرد از جست و جو گر)
قیمت
تومان
نوع جست و جوگر زمان
ثانیه
جست و جوی گوگل 500 ورودی 17,000 google.com 45
جست و جوی گوگل 1000 ورودی 34,000 google.com 45
جست و جوی گوگل - پیشنهاد مدیریت 2000 ورودی 66,000 google.com 45
جست و جوی گوگل 4000 ورودی 128,000 google.com 45
جست و جوی گوگل 6000 ورودی 186,000 google.com 45

کارکوچک

ثبت نام - ارسال کامنت - دانلود اپ و انواع دیگر

در سایتی برای شما کامنت می گذارند , اپ شما را دانلود و یا ثبت نام می کنند و هر نوع فعالیت دلخواه شما که قابل بررسی باشد

نام بسته تعداد اعتبار
(تعداد انجام برای شما)
قیمت
تومان
نوع
کارکوچک - استاندارد 60 کار 5,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - استاندارد 100 کار 8,500 همه نوع فعالیت
کارکوچک - استاندارد 200 کار 16,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - حرفه ای 200 کار 24,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - حرفه ای 500 کار 55,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - حرفه ای 100 کار 23,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - حرفه ای 100 کار 12,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - حرفه ای 2 50 کار 18,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - حرفه ای 50 کار 12,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - ویژه 100 کار 56,000 همه نوع فعالیت
کارکوچک - ویژه 100 کار 100,000 همه نوع فعالیت